Bij wie komt deze aandoening voor?

Hoe vaak kom het Asperger-syndroom voor?
Uit Zweeds onderzoek komt men uit op één op de 250 tot 300 kinderen. Uit dat onderzoek bleek ook dat ongeveer de helft van de kinderen met Asperger uit de steekproef niet was doorverwezen voor een diagnose. Volgens dit onderzoek zijn er daarom vermoedelijk veel meer gevallen van Asperger dan we nu weten.

Het Asperger-syndroom is er al vanaf de geboorte.
Het is dus niet iets dat zich later in het leven ontwikkelt en het gaat niet weg. Er is geen genezing mogelijk van het Asperger-syndroom. Het is niet het gevolg van een trauma dat men als kind of als volwassene heeft beleefd, en ook niet van misbruik, emotionele verwaarlozing of afwijzing door kille ouders die hun emoties niet konden uiten.
Het wordt niet altijd in de eerste levensjaren ontdekt en kans zelfs tot de adolescentie of volwassenheid ongemerkt blijven.

Is het Asperger-syndroom erfelijk?
Er zijn aanwijzingen voor een genetische basis van het Asperger-syndroom, net als bij autisme. De ernst van autisme kan verschillen, zelfs onder broers en zussen. Niet alle gezinsleden krijgen Asperger en die het wel zijn, hebben het syndroom niet in dezelfde mate.
Een onderzoek wees uit dat in 57% van de gevallen van kinderen met Asperger ook sprake was van een ouder die autistische kenmerken vertoonde of ook aan het Asperger-syndroom leed. Dit geeft echter niet aan hoe groot de kans is dat een paar van wie een van beiden Asperger heeft, een kind zal krijgen die het syndroom ook zal hebben. Er blijkt wel uit dat in 43% van de gevallen geen van beide ouders Asperger heeft. Dit geeft aan hoe complex de bij de erfelijkheid betrokken genetische factoren zijn.