De complicaties, problemen en gevolgen van manisch depressief.

Complicaties van een bipolaire stoornis kunnen ernstig en zelfs levensbedreigend worden in sommige gevallen. Je kunt het risico op ernstige complicaties van een bipolaire stoornis verminderen door het volgen van het behandelplan. de zorgvrager en zorgverlener stellen dit samen op. Complicaties van een bipolaire stoornis zijn onder andere:

  • Verminderd vermogen om effectief te functioneren in werk, school of dagelijks leven
  • Delier (verwardheid)
  • Onbekwaamheid
  • Paranoia
  • Slechte kwaliteit van het leven
  • Slaapstoornissen
  • Suïcidale gedachten of acties
  • Zelfbeschadiging

Patiënten met een manisch-depressieve stoornis hebben soms een (grote) negatieve invloed op hun omgeving, vanwege overspel, het uitgeven van grote hoeveelheden geld en het ongepaste, ontremde en agressieve gedrag dat optreedt tijdens de manische episode. Vele huwelijken, relaties en vriendschappen zijn hier niet tegen bestand. Vanzelfsprekend hebben manische (en depressieve) episodes ook belangrijke gevolgen voor het werk.