Het verloop van de aandoening Asperger.

Het verloop van het syndroom van asperger is moeilijk vast te stellen op voorhand...maar het volgende kunnen we er wel over zeggen:

Het syndroom van Asperger is een autistische aandoening. Bij autistische kinderen treden ontwikkelingsstoornissen op die worden gekenmerkt door tekortkomingen bij de sociale interactie, communicatie, taal en de sociale ontwikkeling. Personen met het syndroom van Asperger hebben een normale of bovennormale intelligentie, een intense belangstelling voor slechts één of twee onderwerpen en een star gedragspatroon.

Vaak gaat de aandoening gepaard met onhandigheid door een slechte coördinatie. De aandoening begint meestal bij de geboorte of in de eerste drie levensjaren; maar soms pas later in de jeugd. Het syndroom van Asperger komt bij jongens vaker voor.