Wat is manisch depressief?

Bij een bipolaire stoornis is er sprake van een ontregeling van de stemming. De bipolaire stoornis is beter bekend onder de naam ‘manische depressiviteit’. 

Bipolair betekent letterlijk ‘tweepolig’. De stemming raakt afwisselend ‘naar onderen’ en ‘naar boven’ ontregeld. De ene keer is iemand depressief (stil, somber) en de andere keer manisch (druk, schijnbaar vrolijk). Dit patroon wordt meestal pas in de loop van de tijd zichtbaar, als iemand al één of meerdere periodes van manie en depressie heeft doorgemaakt.

Bipolaire stoornissen komen veel minder voor dan depressies. Er wordt geschat dat in Nederland één procent van de volwassenen lijdt aan manische depressiviteit. De bipolaire stoornis is dus geen zeldzame aandoening. Ongeveer evenveel mannen als vrouwen hebben ermee te maken.